Canada

Dreams Fulfilled Relief Organization (DFRO)

, ,

www.dfro.ca

Tổ chức Dreams Fulfilled Relief Organization là tổ chức từ thiện phi chính phủ được thành lập năm 2007 tại Vaughan, Ontario, Canada. Với mục đích giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh cơ nhỡ từ các thành phố lớn đến các vùng quê xa xôi hẻo lánh, giúp cá ...

Eyes of Compassion Relief Organization - Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời

52 Evelyn Wiggins Dr, , , , M3J 0E8

www.eyesofcompassion.org

Chúng tôi là những thiện nguyện viên cùng nhau làm việc phục vụ những ngườì nghèo khó ở Việt Nam và những nước lân cận, tập trung giúp đỡ những vùng hẻo lánh, ít có những phái đoàn từ thiện thăm viếng. Những thành viên làm việc đều có kinh nghiệm và tình ...

Tu Tam Foundation - Quỹ Từ Thiện Từ Tâm (QTTTT)

1 Windhurst Drive, , , , L5V 2J4

tutamfoundation.org

Quỹ Từ Thiện Từ Tâm (QTTTT) được thành hình từ năm 2010, là một hội đoàn bất vụ lợi được chính phủ Ontario chấp thuận với Ontario Corp. number: 843782335. Quỹ được điều hành bởi những thiện nguyện viên là ban chấp hành và hoạt động với chủ yếu nhằm nâng c ...

Mobile / ĐT Di Động6138430275
Phone(647) 718-1497