Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Vaughan

Dreams Fulfilled Relief Organization (DFRO)

, ,

www.dfro.ca

Tổ chức Dreams Fulfilled Relief Organization là tổ chức từ thiện phi chính phủ được thành lập năm 2007 tại Vaughan, Ontario, Canada. Với mục đích giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh cơ nhỡ từ các thành phố lớn đến các vùng quê xa xôi hẻo lánh, giúp cá ...

Hạng mục:Canada