America - USA - Mỹ

Hội Tình Thương Việt Nam - Vietnamese Charitable Association

PO Box 70060, , , , 92513-0060

www.tinhthuong.net

Hội từ thiện giúp người tàn tật, mồ côi và đói khổ ở Việt Nam, không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc. Hội Tình Thương Việt Nam thân chào Quý Vị vào thăm Mạng Lưới Tình Thương, nơi nói lên các chương trình Tình Thương. Nhờ vào sự ủng hộ của Quý Ấn Nhân ...

Hội Từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái

10510 Chapman Ave, , , , 92840

www.bantaynhanai.org

Là hội từ thiện bất vụ lợi do Chùa Quan Âm Orange County California thực hiện, được công nhận bởi sở thuế IRS. Mọi đóng góp cho Hội Từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái đều được trừ thuế. IRS-EIN: 26-3938976. -Bảo trợ gạo hàng tháng. -Xe lăn tình thương. -Giúp ...

Mobile / ĐT Di Động714.457.0451
Phone714.636.6216
Fax714.636.6227

5604 Bouffant Boulevard, , , , 22311

www.facebook.com/hoituthienphaphoa

Giúp người nghèo qua các ban từ thiện ở chùa hay các cơ sở từ thiện địa phương như hội người cùi, hội người mù, nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi, trẻ em tàn tật...Tiền được đem đến tận thôn.

Phone(703) 379-9093
Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền - Universal Virtue Buddhist Charities

10222 Larson Ave, , , , 92843

www.hoituthienphohien.com

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền do Sư Cô Thích Nữ Hoa Tâm cùng một số Phật tử tại miền nam California sáng lập vào năm 2006 với tâm nguyện được góp một phần nào xoa dịu khổ đau cho đồng bào kém may mắn tại quê nhà và hỗ trợ cộng đồng tại Hoa kỳ. Hội Phổ ...

Mobile / ĐT Di Động(714) 537-2234
Phone(714) 837-0636
Fax(866) 690-6029
Hope Today

P.O. Box 8762, , , , 92728-8762

www.hopetoday.org

HopeToday is a non-profit charitable organization founded in the year 2000. Its specific purpose is to assist the poor and disadvantaged in Vietnam. HopeToday collaborates with other charitable organizations to provide essential services to the marginaliz ...

Phone(949) 215-6564

2965 Spring Lake Road, , , , 55372

www.hscv.org

At Humanitarian Services for Children of Vietnam, we are dedicated to investing in and providing opportunity and knowledge to the children and their families of Vietnam with the belief that education and wellness are fundamental ingredients in the fight f ...

Phone+1 (952) 447-3502
International Children Assistance Network (ICAN)

532 Valley Way, , , , 95035

www.ican2.org

ICAN is proud to present stories from South Vietnam by Vietnamese Americans in our initiative titled “South Vietnam: Memories and Perspectives” aimed at bringing the Vietnamese American community together, capturing the history and creating a legacy that ...

Mobile / ĐT Di Động408-509-8788
Phone408-509-1958
Fax408-935-9657
Library of Vietnam project (LOVP) - Dự án Thư Viện Việt Nam

901 W. Maple Street, , , , 53204

www.libraryofvietnam.com

Library of Vietnam Project and Library of Laos Project, not for profit organization, was founded by F.J.Chuck Theusch - a veteran of Viet Nam War. The LOVP accepts donations from the public to build libraries. These donations include shelves, furniture, a ...

Phone414.507.6880
Fax414.389.0215
Love Across the Ocean (LATO)

P.O. Box 454, , , , 91503

www.loveacrosstheocean.org

A Bike Changes Everything. An education is so valued here, some families have to cut back on food to pay for school, and some kids even have to walk miles to get to school. It's especially hard during the extreme heat and windy season, or during typhoon ...

Lửa Việt - Lua Viet Youth Association

P.O. Box 349, , , , 07746-0349

www.luaviet.org

Các sinh hoạt LV gồm có: 1. Hoạt động văn hóa. 2. Hoạt động từ thiện. Tất cả chương trình sinh hoạt từ thiện mà LV đã và đang thực hiện phần lớn nhắm vào giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi, không nơi nương tựa. Một số chương trình khác được thực hiện vì nh ...

Mai Tam House of Hope

811 E. Broadway, , , , 02127

www.maitamhouseofhope.com

Mission To provide necessary medicines and food within a controlled environment to a targeted group of HIV positive children and mothers in order to ensure a quality of life consistent with their healthy peers and surroundings; the first priority is to t ...

Mobile / ĐT Di Động1 617 308 1937
Phone1 617 269 2415
Fax1 617 269 2415
Mắt Thương Nhìn Đời - Compassionate Eyes Inc.

P.O. Box 1128, , ,

www.matthuongnhindoi.org

Mắt Thương Nhìn Đời được hình thành với sự mong muốn đóng góp thiện tâm, năng lực, tài lực của mình vào công trình yểm trợ con đường hoằng Pháp của Quý Chư Tôn Đức. Mắt Thương Nhìn đời là một tổ chức hoạt động không vì lợi, không vì danh, cũng không dính ...

Phone714-600-8854
Messengers of Love

P.O. Box 590936, , , , 77259-0936

www.messengersoflove.com

To provide physical, mental, emotional and educational support to the orphaned and under privileged children of Vietnam through programs and services such as: Scholarship for a Poor Child, Holiday Care Packages, English and Character class, Workforce Prep ...

Phone(832) 647-7233
Peace Trees Vietnam

509 Olive Way, Suite 1226, , , , 98101

www.peacetreesvietnam.org

PeaceTrees Vietnam - headquartered in Seattle, Washington, and Quảng Trị Province, Vietnam - creates a safe and successful future for children and families endangered by the legacy of the Vietnam War. In partnership with local communities in Vietnam, we r ...

Phone(206) 441-6136

10812 Stanford Avenue, , , , 92840

Priesthood Support Foundation, Inc. is a 501(c)(3) non-profit corporation. Donations made to Priesthood Support Foundation, Inc. are tax deductible in accordance with section 170 of the Internal Revenue Code.

Phone(714) 636-3581
Project Vietnam

P.O. Box 9479, , , , 92728

Since 1996, Project Vietnam Foundation has provided medical assistance to Vietnam, initially as a Global program of the American Academy of Pediatrics (AAP), then as an separate non-profit organization in order to expand and serve the needy families of Vi ...

Saigon Children's Charity - Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn

59 Trần Quốc Thảo, phường 7, , ,

www.saigonchildren.com

Saigon Children’s Charity CIO (saigon children) was founded in 1992 to help disadvantaged children get an education and a fairer start in life. Saigon children works exclusively across the whole of Vietnam to overcome barriers to education for children, i ...

Phone(028) 3930 3502
Fax(028) 3930 3503
Saigon Church - Thánh đường Sài gòn

5321 W. McFadden Ave, , , , 92704

www.saigonchurch.com

Các chương trình Cứu Trợ Nhân Đạo do Thánh-Đường Sàigòn thực hiện tại Việt-nam: Xe lăn thay đổi cả cuộc đời tàn phế của họ, như giúp đở họ cái cần câu để họ có thể tự đi lại buôn bán giấy số làm ăn sinh sống. Cấp phát gạo cho đồng bào phong cùi,đồng ...

Phone714 775-8852
SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam)

12881 Knott St., Suite 116, , , , 92841

sap-vn.org

Founded in 1992 by a group of young and caring professionals, SAP-VN (Social Assistance Program for Viet Nam) is a non-profit, non-governmental and non-religious humanitarian organization based in Garden Grove, California. The organization’s EIN/Tax ID is ...

Phone714.901.1997