Country / Quốc gia: Japan

9/8/2021 Chưa từng kết hôn nhưng Kazuyo Watanabe được nghìn người gọi là mẹ. Đó là những bệnh nhi ung thư khắp dải đất miền Trung Việt Nam được chị giúp đỡ. Sáng tháng 7, trong căn phòng ở thành phố Kamakura, chị Kazuyo Watanabe đứng trước các nhà tài ...