Thủ tục đăng ký thành lập Hội Từ Thiện

Sách Hướng Dẩn Thực Hành về Điều Hành Hội Từ Thiện (ở tiểu bang NSW, Australia) rất hữu dụng: Chúng tôi chưa tìm thấy sách tương tự viết cho các tiểu bang khác ở Úc, nên các hội Từ thiện ở các tiểu bang khác ở Úc (hoặc ở các quốc gia khác) có thể dựa the ...

44 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, , ,

Cơ quan Đại diện bộ Nội vụ tại TP HCM - Hướng dẫn Thủ tục đăng ký thành lập Hội Từ Thiện. Chuyên viên chính: Võ Hoàng Anh

Mobile / ĐT Di Động(028) 3910 5239, số Nội bộ 109
Phone(028) 3822 4879, số Nội bộ 109

Thủ tục đăng ký thành lập (và điều hành) Hội Từ Thiện ở ÚcHow to Register (and run) a Charitable Association in Australia Need to register with different Australian Government Departments:a) Register an Incorporated Association in your state/territory: ...

Thủ tục đăng ký thành lập (và điều hành) Hội Từ Thiện ở MỹNeed to register with different USA Departments:a) Register for an Incorporated Non-profit Oganization (Association) in your State: Incorporating Non-profit Organization (Association) in your Stat ...