Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Stafford

Sunflower Mission

P. O. Box 1385, , , , 77497

www.sunflowermission.org

Sunflower Mission là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi chính phủ, có trụ sở tại Mỹ, được thành lập từ năm 2002 bởi bà Lê Duy Loan và một số thân hữu với mục đích cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ giáo ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ