Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Littleton

Tổ chức trẻ em Rồng Xanh - Blue Dragon Children’s Foundation USA

9133 W. Coco Dr., , , , 80128

www.bluedragon.org

là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Sứ mệnh của tổ chức này bao gồm giải cứu trẻ em đường phố, trẻ em, phụ nữ thoát khỏi nạn buôn bán người, lao động cưỡng bức và nô lệ, đồng thời cung cấp nơi ở, giáo dục và việc làm cho các nạn n ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ