Trà Vinh

Khóm 6, thị trấn Càng Long, , ,

Ngày 19/9/2009, Hội Chữ Thập đỏ kết hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Càng Long tổ chức lễ khánh thành bếp ăn từ thiện do Ban từ thiện Phước Tâm thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đến dự buổi lễ có bà Lê Thị Phương Dung, Trưởng Ban từ thiện Phước Tâm; ông Nguyễn Thà ...

Khóm I, thị trấn Duyên Hải, , ,

Ngày 24/10/2013, Ban từ thiện Phước Tâm thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải đã tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình Tổ tình thương Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải. ...

Mobile / ĐT Di Động0359 436 110

QL60, ấp Đại Mong, xã Phú Cần, , ,

Mobile / ĐT Di Động0354 769 227
Hưng Ân Tự (Cầu Kè)

Đường Lê Lợi, Khóm 2, thị trấn Cầu Kè, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3814 053
Hưng An Tự (Trà Cú)

Ấp Giồng Định, xã Đại An, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3878 305
Hưng Cần Tự (Tiểu Cần)

133 Võ Thị Sáu, Khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3822 632
Hưng Giáo Tự (Cầu Kè)

Ấp An Hòa , xã An Phú Tân, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3814 314
Hưng Hiệp Tự (Cầu Ngang)

Ấp Chợ, xã Hiệp Mỹ Tây, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3820 074
Hưng Hiếu Tự (Tiểu Cần)

Ấp Kinh Sáng, xã Hiếu Tử, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3619 154
Hưng Hòa Tự (Cầu Kè)

Ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3953 240
Hưng Huê Tự (Càng Long)

Ấp Mỹ Huê, thị trấn Càng Long, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3883 215
Hưng Lập Tự (Cầu Ngang)

Ấp Tân Lập, xã Long Sơn, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3525 174
Hưng Phú Tự (Tiểu Cần)

Ấp Phú Thọ 1, xã Hiếu Trung, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3822 085
Hưng Phước Tự (Trà Cú)

Ấp Đầu Giồng A, xã Phước Hưng, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3877 174
Hưng Quảng Tự (Trà Cú)

Ấp Dàm, xã An Quảng Hữu, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3870 577
Hưng Thanh Tự (Trà Cú)

Khóm 1, thị trấn Trà Cú, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0294 3874 482