Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huyện Châu Đức

135 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, , ,

Phone(064) 3882 595