Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huyện Cờ Đỏ

Xã Thới Hưng, , ,

chuthapdocantho.org.vn/article/bep-an-tinh-thuong-cho-hoc-si...

Với địa bàn khá rộng, dân số đông của xã, đặc biệt đối với các em học sinh học 02 buổi/ ngày thì điều kiện đi lại để đảm bảo giờ giấc học tập cho các em là hết sức khó khăn. Từ đó Hội CTĐ có ý tưởng vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà mạnh thường quân ...

Hạng mục:Cần Thơ