Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Thị xã Bình Minh

, ,

26/08/2018 TTO - Ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, người dân không phải mất tiền nhưng vẫn được lo cơm nước ngày ba bữa.   Không phân biệt người giàu nghèo, danh phận, bất cứ ai cũng được phục vụ ăn uống miễn ...

Hạng mục:Vĩnh Long
Hưng Bình Tự (Bình Minh)

Ấp Thuận Tiến, Thuận An, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Vĩnh Long
Mobile / ĐT Di Động0779 843 992
Hưng Minh Tự (Bình Minh)

360 Tổ 12, Tân Lộc, xã Tân Lược, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Vĩnh Long
Mobile / ĐT Di Động0783 771 163
Phone0345 450 033