Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: TP Bà Rịa

75 Nguyễn Du, phường Phước Hiệp, , ,

Phone(064) 3828 502