Country / Quốc gia: Germany

www.global-site.de/xelan/

Chương Trình Xe lăn Berlin mang nụ cười và phương tiện đến những mãng đời bất hạnh ở quê nhà. -Chương trình Mổ mất. -Chương trình Mổ Khuyến Tật. -Nhà Tình Thương TÂM AN LẠC Các bác sĩ thiện nguyện trong và ngoài nước. mổ theo chương trình tài trợ ...

Hạng mục:Germany - Đức

www.viethilfe.de

Hikife, Chance, Hoffung. Hổ trợ, Cơ hội, Hy vọng. Bảo trợ học sinh * Giúp đỡ hàng tháng các trẻ em mồ côi hoặc tình trạng gia đình cha me gặp khó khăn * Xây trường học, trạm y tế, nhà tình thương * Nấu ăn từ thiện, tặng tập vở cho học sinh, tặng xe lă ...

Hạng mục:Germany - Đức