Quận 3

108 Lý Chính Thắng, phường 8, , ,

Phone(028) 3848 3612

290/14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, , ,

Phone(028) 3848 2760
Viet Hope

11 Lê Ngô Cát, phường 7, , ,

www.viethope.org

VietHope nhận sứ mạng đem cơ hội tiếp cận giáo dục tới các học sinh và sinh viên thiệt thòi ở Việt Nam. Cùng như rất nhiều người, VietHope hy vọng rằng Việt Nam sẽ trở thành một đất nước thịnh vượng, nơi mà mỗi trẻ em đều được lớn lên với đầy đủ cơ hội ph ...