Bình Phước

Hội Trợ Giúp Người Tàn Tật Việt Nam - Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH)

10 Lê Duẫn, phường Tân Phú, , ,

vnah-hev.org

VNAH works to promote policies and programs to assist and empower people with disabilities and disadvantaged children Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH) is a U.S.-based non-profit, non-political, tax-exempt charitable organization founded in 1 ...

Phone0271 388 8567
Hưng Da Tự (Bù Gia Mập)

Thôn Cây Da, xã Phú Văn, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hưng Lập Tự (Bình Long)

Khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0271 3682 224

QL13, Ấp 1B, thị trấn Lộc Ninh, , ,

Phone(0651) 356 9738

Quốc Lộ 13, Khu phố Ninh Thạnh, thị trấn Lộc Ninh, , ,

Phone(0651) 3568 325