Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huyện Tân Trụ

Xã Quê Mỹ Thạnh, , ,

15/04/2021 Hơn 10 năm qua, bà Út đặt thùng từ thiện trong quán nước nhỏ để có tiền giúp đỡ người nghèo như một cách trả ơn những người đã đùm bọc bà lúc cơ hàn, túng bấn.  Hơn 10 năm qua, bà Út luôn bỏ tiền vào thùng từ thiện, đặt ngay quá ...

Hạng mục:Người Việt Nam

Ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, , ,

Hạng mục:Long An
Phone(0272) 386 7923