Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huyện Tánh Linh

Thị trấn Lạc Tánh, , ,

Hạng mục:Bình Thuận
Phone(062) 388 9991
Hưng An Tự (Tánh Linh)

Thôn 3, xã Gia An, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Bình Thuận
Phone0252 3588 613