Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huyện Phú Tân

Thị trấn Phú Mỹ, , ,

Trong các ngày đại lễ hàng năm của đạo Phật giáo Hòa Hảo, mỗi ngày, bếp ăn từ thiện An Hòa Tự (thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân) nấu 100 giạ gạo (2 tấn) phục vụ cơm cho bà con tín đồ về dự lễ.  Tổ chức Sách kỷ lục Việt Nam đã đến khảo sát để lập kỷ lục về quy mô ...

Hạng mục:An Giang

123 Hải Thượng Lãn Ông, Thị trấn Phú Mỹ, , ,

Năm 1982, Bệnh viện huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là nơi đầu tiên trong cả nước thí điểm mô hình bệnh viện do nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo đó, nhà nước bỏ kinh phí xây dựng, còn sức dân đóng góp trong việc đào móng khiêng gạch, trộn xi măng và cả mộ ...

Hạng mục:An Giang
Hưng Thành Tự (Phú Tân)

Ấp Kiến Vàng, xã Việt Thắng, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Cà Mau
Phone0290 3888 333

ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, , ,

Trong những năm gần đây, các bếp cơm miễn phí, do tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) lập nên, phân bố tại nhiều huyện, thị đã giúp hàng trăm học sinh, người lao động nghèo, cơ nhỡ có bữa ăn ấm lòng, yên tâm học hành, mưu sinh… Không phân biệt ngày giờ, nhà ...

Hạng mục:An Giang
Phone(0763) 742 063