Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huyện Long Điền

423 Võ Thị Sáu, Trung Tâm Thị Trấn Long Điền, , ,

Phone(064) 3651 391