Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: TP Cà Mau

84/14 Rạch Chùa, khóm 3, phường 4, , ,

Hạng mục:Cà Mau
Phone(0780) 382 4036

112 Phan Ngọc Hiển, phường 5, , ,

Hạng mục:Cà Mau
Phone(0780) 381 5290   
Fax(0780) 383 0728

88 Lý Thái Tôn, phường 2, , ,

Hạng mục:Cà Mau
Phone(0780) 383 6944
Hưng Quảng Tự (Cà Mau)

26 Phan Ngọc Hiển, phường 5, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Cà Mau
Phone0290 3832 632
Hưng Trạch Tự (Cà Mau)

Ấp Bùng Binh, xã Hòa Tân, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Cà Mau
Phone0290 3677 370
Hưng Vân Tự (Cà Mau)

257 QL1, ấp 3, xã Tắc Vân, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Cà Mau
Phone0290 3847 972

Thánh Thất Cao đài: 51 Phạm Ngọc Hiển, phường 5, , ,

thanhthatcamau.tumblr.com

kính chào tất cả các vị nhà tài trợ . Thánh Thất Cà Mau vào mỗi chủ nhật hàng tuần có khám bệnh và bửa ăn chay từ thiện cho các người có hoàn cảnh khó khăn. xin các nhà hảo tâm nào có điều kiện giúp đỡ xin liên hệ: - ở canada liên hệ chị trang qua emall ...

Hạng mục:Cà Mau
Phone(0780) 3837 751