Đắk Lắk: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

UBND thị trấn Buôn Hồ, , ,

Hạng mục:Đắk Lắk
Phone(0262) 3574 915

210 Phan Bội Châu, , ,

Hạng mục:Đắk Lắk
Phone(0262) 3854 191

, ,

26/06/2020 (LĐXH) - Trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk (Tiền thân của Trung tâm Bảo trợ xã hội là Trại xã hội Hòa Đông, được thành lập năm 1978). Đến ngày 02 tháng 4 năm ...

Hạng mục:Đắk Lắk