Bình Phước: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...
Hưng Lập Tự (Bình Long)

Khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Bình Phước
Phone0271 3682 224
Hưng Da Tự (Bù Gia Mập)

Thôn Cây Da, xã Phú Văn, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Bình Phước

QL13, Ấp 1B, thị trấn Lộc Ninh, , ,

Hạng mục:Bình Phước
Phone(0651) 356 9738

Quốc Lộ 13, Khu phố Ninh Thạnh, thị trấn Lộc Ninh, , ,

Hạng mục:Bình Phước
Phone(0651) 3568 325
Hội Trợ Giúp Người Tàn Tật Việt Nam - Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH)

10 Lê Duẫn, phường Tân Phú, , ,

vnah-hev.org

VNAH works to promote policies and programs to assist and empower people with disabilities and disadvantaged children Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH) is a U.S.-based non-profit, non-political, tax-exempt charitable organization founded in 1 ...

Hạng mục:Bình Phước
Phone0271 388 8567