Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huyện Tri Tôn

Bếp ăn tình thương bệnh viện huyện Tri Tôn

72A Nguyễn Trãi, thị trấn Trị Tôn, , ,

Tri tôn là một huyện miền núi dân tộc, tỉ lệ hộ nghèo cao nhất trong tỉnh An Giang, đời sống sinh hoạt người dân bình quân thấp. Từ đó, rủi ro khi dân đau yếu bệnh hoạn đến bệnh viện điều trị đã khó, lại càng khó hơn khi người nuôi bệnh phải chăm sóc ăn u ...

Hạng mục:An Giang
Phone(0763) 770 722
Hưng Thành Tự (Tri Tôn)

Khóm 2, thị trấn Tri Tôn, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:An Giang
Phone0296 3874 087
Phòng khám nhân đạo huyện Tri Tôn

72A Nguyễn Trãi, thị trấn Trị Tôn, , ,

phongkhamnhandaotriton.org/about/Gioi-Thieu-Phong-Kham-Nhan-...

huyện Tri Tôn là một huyện dân tộc, miền núi và biên giới, có 13 xã và 2 thị trấn, mạng lưới y tế với các trạm xá được xây dựng kiên cố khang trang, tuy nhiên việc điều trị bệnh bằng y học dân tộc và các phương pháp không dùng thuốc cho các bệnh về cơ xươ ...

Hạng mục:An Giang
Phone(076) 3874 698