Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huyện Phú Tân

93 Chu Văn An, ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, , ,

Hạng mục:An Giang
Phone(076) 358 6251