Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: TX Bà Rịa

120 Nguyễn Văn Hưởng, phường Long Tâm, , ,

Phone(064) 3827 406